Den 30 augusti invigdes en ny pumpstation intill reningsverket. Pumpstationen har byggts av Staffanstorps kommun för att hålla nere vattennivåerna i Borggårdsdiket och på så sätt förhindra översvämningar. Pumpstationen klarar av att pumpa undan 4 500 liter vatten per...