Välkommen till Staffanstorps Reningsverk

På reningsverket vid Gullåkravägen renar vi avloppsvatten från cirka 14 000 av Staffanstorps invånare. Vår uppgift är att rena detta avloppsvatten så att det kan återlämnas till naturen utan skada för vår hälsa eller miljö.

Staffanstorps Reningsverk är den del av Staffanstorps Kommunfastigheter, som ingår i koncernen Staffanstorps Centrum AB.